Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγλαντζιάς, κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο Προσφυγή εναντίον της ψήφισης του νέου Περί Δήμων Νόμου, ο οποίος μετατρέπει το Δήμο Αγλαντζιάς σε διαμέρισμα του Δήμου Λευκωσίας.