Η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου έχει αποστείλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο την εξηκοστή έκτη τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.