Η αρχή της αποτελεσματικότητας επιβάλλει τον αποτελεσματικό έλεγχο του εν δυνάμει καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών, αναφέρει το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ.