Σε σειρά εισηγήσεων, τις οποίες θεωρεί καταλυτικές ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους αλλά και δεσμεύσεις της Κύπρου σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, προβαίνει το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, σε συνέχεια κύκλου επαφών με αρμόδιους φορείς και τεχνοκράτες σχετικά με το θέμα της Πράσινης Ανάπτυξης.