"Όσοι επιμένουν στη ΔΔΟ, δεν κατανοούν ότι μας οδηγούν στην καταστροφή. Ρεαλισμός είναι η αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού", αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου του εκλογικού επιτελείου Γιώργου Κολοκασίδη.