Ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για εξεύρεση αναδόχου – εργολάβου για τη δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στην παραλιακή Τ/κ Συνοικία Σκάλα στη Λάρνακα.