Θέατρα: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 – Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022