Νέο λογισμικό τίθεται σε εφαρμογή στον ΚΟΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2023 με στόχο την γρήγορη επίσκεψη για παρακολούθηση γεωργικών γαιών.