Η πανεπιστημιακή ανάπτυξη της Κύπρου αποτελεί για την Κυβέρνηση αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της, με στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας, ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, σημειώνοντας την πολυδιάστατη και σημαντική ακαδημαϊκή προσφορά του ΤΕΠΑΚ.