Η ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες των οδικών συγκρούσεων και η εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας με στόχο μέσω της πρόληψης να επιτευχθεί ο μηδενισμός των τροχαίων ατυχημάτων αποτελούν τους κύριους στόχους της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας Εθνοφρουρών, η οποία διεξάγεται μεταξύ 20 και 24 Ιουνίου παγκύπρια.