Ελαφρά ανοδικές τάσεις παρουσιάζει την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης (στις 13:02) κυμαινόταν στις 69,39 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,03%.