Το διάλογο ενθαρρύνει ως μέσο λύσης των ελληνοτουρκικών διαφορών η βρετανική Κυβέρνηση, με απάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών λόρδου Άχμαντ σε ερώτηση στη Βουλή των Λόρδων.