Τη Νέα Γενική Εκτίμηση, συνολικά 1.660.048 ακινήτων, παγκύπρια, σε αξίες 1.1.2021, δημοσίευσε την Πέμπτη το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) με τον Διευθυντή του Τμήματος Ελλίκο Ηλία να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι ο αριθμός των ακινήτων είναι αυξημένος κατά 25.102 ή 1,5% σε σύγκριση με τον αριθμό των ακινήτων που περιλάμβανε η Γενική Εκτίμηση του 2018 και ο οποίος ανήλθε στο 1.634.946