Σημαντικό ενδιαφέρον από το χώρο των αρχιτεκτόνων μελετητών επιδείχθηκε σε σχέση με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου στις 21 Απριλίου 2022 με θέμα την αποκατάσταση της διατηρητέας οικοδομής, ιδιοκτησίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οδό Αθηνάς και την ανέγερση νέου κτιρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.