Στα μέσα του 2023, ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται να προκηρύξει προσφορές για υλοποίηση του έργου για αναδιάταξη του κεντρικού κόμβου των πλατειών Αλκής και Ακρόπολης.