Μεγάλη αύξηση στις θέσεις εργασίες κατέγραψαν τον Ιούλιο οι ΗΠΑ, αφού προστέθηκαν 528.000 νέες θέσεις, παρά τις προβλέψεις για επιβράδυνση στην αύξηση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Παρασκευής.