Τον Οκτώβριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο των μελετών για το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λευκωσίας. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκφράζοντας την ευαρέσκεια του για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για συμμετοχή στις διαδικασίες διαβούλευσης που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ Λευκωσίας.