Η εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι υπέβαλε αίτηση για να καταστεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο.