Τις πολιτικές που θα αναδείξουν το νεοσύστατο Υφυπουργείο σε ισχυρό παράγοντα παραγωγής και προώθησης Πολιτισμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο, παρουσίασε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Γιάννης Τουμαζής.