Με τη συμμετοχή 10 χωρών, θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο το Πρωτάθλημα Τζούντο Μικρών Κρατών Ευρώπης.