Η ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία ερμηνεύεται ως απότοκο της μέχρι τώρα στρατιωτικής αποτυχίας της χώρας στην Ουκρανία να επιτύχει τους στόχους που η Μόσχα είχε αρχικά θέσει, αλλά και ως αποτέλεσμα ανάκτησης σημαντικού μεριδίου των απολεσθέντων εδαφών από πλευράς Ουκρανίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μιχάλης Κοντός.