Η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Γερμανίας, ειδικότερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, εκφράστηκε κατά τη συνάντηση που είχε η Πρόεδρος της Βουλής με τη Γερμανίδα Πρέσβειρα.