Την αποστολή των προσκλήσεων για την πρώτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα στις 6 Οκτωβρίου μια μέρα πριν την άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε ενημερώνοντας τον Τύπο στις Βρυξέλλες Ευρωπαίους αξιωματούχος.