Μερικής αναθεώρησης έτυχε το Σχέδιο Θυμέλη 2023 για επιχορήγηση θεατρικών σχημάτων και παραστάσεων. Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο υποβάλλονται μέχρι τις 24/10.