Η ανακοίνωση των προγραμματικών θέσεων από υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι επαφές τους με οργανώσεις και κοινότητες, καθώς και η επικαιρότητα γύρω από το μνημόνιο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, τις παράνομες παρακολουθήσεις και τη συνεργασία ΗΠΑ - Κύπρου για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, βρίσκεται την Τρίτη στη θεματολογία της προεκλογικής δραστηριότητας.