(Σ.Σ. Αποστέλλεται εκ νέου η είδηση με διόρθωση στην 8η παράγραφο, καθώς μετά από διευκρίνιση της εταιρείας, το ορθό είναι ότι θα υπάρχουν τρεις πτήσεις από τη Λάρνακα προς τη Σαουδική Αραβία. Απαλείφεται επίσης η αναφορά σε συνολικά 23 δρομολόγια από την Κύπρο προς τη Σαουδική Αραβία. Ακολουθεί το διορθωμένο κείμενο)