Παρά την πρόοδο που παρατηρείται χρειάζονται ακόμη περισσότερες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ευρώπης, σύμφωνα με την 7η πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική αξιολόγηση, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη σε Ευρωπαίους Υπουργούς στη Λευκωσία στο πλαίσιο της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη.