Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την συντήρηση μνημείων.