Ο Σύνδεσμος Τραπεζών και ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου ανανεώνουν για μια ακόμη χρονιά τη συνεργασία τους, με την υλοποίηση δύο προγραμμάτων, προσφέροντας έτσι μια δίοδο για την αποφυγή δυσμενών χρηματοοικονομικών επιπτώσεων ένεκα της άγνοιας βασικών αρχών οικονομικού εγγραμματισμού.