Η ανάγκη για διεθνή συνεργασία και συντονισμό για το περιβάλλον αναδεικνύεται επιτακτικότερη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, ήταν το μήνυμα από τις πρωινές εργασίες της 9ης Υπουργικής Συνόδου της UNECE στη Λευκωσία.