Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των μακροπρόθεσμων καταθέσεων τόσο της Τράπεζας Κύπρου όσο και της Ελληνικής Τράπεζας σε Ba2, από Ba3, προχώρησε ο οίκος Moody's Investors Service, διατηρώντας παράλληλα θετικές τις προοπτικές των καταθέσεων, κάτι που σημαίνει νέα αναβάθμιση στο μέλλον.