Τα κυριότερα προβλήματα που κατέγραψε η επιτροπή κατά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε σε σχολεία δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης παγκύπρια και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και το Δημοτικό Φρενάρους, συζήτησε την Τετάρτη, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.