Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.