Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία μεταξύ του Λικούντ και του ηγέτη του εθνοθρησκευτικού κόμματος «Νόαμ», Άβι Μαόζ, στο πλαίσιο της οποίας ο δεύτερος θα τοποθετηθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στην θέση του Υφυπουργού, αρμόδιου για τα ζητήματα που άπτονται των συμπληρωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία της χώρας.