Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι έχει αναπτύξει κινητά πυραυλικά συστήματα παράκτιας άμυνας σε ένα βόρειο νησί του Κουρίλ, μέρος μιας στρατηγικής τοποθεσίας αλυσίδας νησιών που εκτείνεται μεταξύ της Ιαπωνίας και της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα.