Ο αριθμός των ατόμων που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών έχει αυξηθεί από τον Οκτώβριο και συνολικά 79 άτομα έχουν καταγγελθεί στις περιοχές που εμπίπτουν στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων.