Άμεσα ανταποκρίθηκε εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας και κατέβαλε τα όσα όφειλε σε φρουρούς ασφαλείας, μετά από παρέμβαση της, αναφέρει η συντεχνία Ισότητα, που δέχθηκε «μαζικές καταγγελίες».