Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για λογαριασμό του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου Λεμεσού (ΠΣΣ Λεμεσού), ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει με την υιοθέτηση λογοτύπου για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) και προκηρύσσει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του.