Την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας για το 2023 που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και προβολής του έργου τους καθώς και στον εντοπισμό και προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης, ανακοινώνει το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης.