Υγειονομικοί που είναι πρόσφυγες και απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στους θαλάμους του κορωνοϊού και πληρώθηκαν υπερωριακά, απορρίπτονται για στεγαστική βοήθεια από την Υπηρεσία Μέριμνας, καθώς παρουσιάζουν αυξημένα εισοδήματα και ξεπερνούν τα εισοδηματικά κριτήρια.