Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων το τέταρτο τρίμηνο του 2022 εκτιμώνται στα €2.546, σε σύγκριση με €2.404 το τέταρτο τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.