Άνοδο σημειώνει την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.