Ο Γενικός Ελεγκτής, μετά από έρευνα που διενήργησε καθηκόντως, αφού έλαβε αντίγραφα όλων των σχετικών φακέλων από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και τα μελέτησε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία παραβίαση νόμου ή κανονισμού παρατηρήθηκε σε όλη τη διαδικασία επιλογής αιτήσεων που θα λάμβαναν χορηγία από το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Υφυπουργείο Πολιτισμού.