Πραγματοποιείται σήμερα η τρίτη πληρωμή σε δικαιούχους αιτητές για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, με το συνολικό ποσό των μέχρι σήμερα πληρωμών να ανέρχεται στα €9,5 εκατομμύρια και τους εγκεκριμένους δικαιούχους σε περίπου 4.600, από τους 17.700 που έχουν υποβάλει αίτηση.