Από τις 2 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2023 θα παρουσιαστεί στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (ΠΙΤΚ) η περιοδική και ψηφιακή έκθεση «Rethinking CONFLICTS: Σύγκρουση σε εξέλιξη», την οποία ανέπτυξε το Μουσείο του Γκρατς στην Αυστρία.