Στο Παρίσι μεταβαίνει τη Δευτέρα ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ, για να συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2023.