Πρωτοβουλία για σύσταση και λειτουργία ενός Δικτύου Πανεπιστημίων και Τοπικών Αρχών, αναλαμβάνει ο Δήμος Πάφου, με σκοπό τη συνένωση «κάτω από το ίδιο όραμα και τους ίδιους στόχους» της ακαδημαϊκής κοινότητας, της νέας γενιάς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.