Την υιοθέτηση της ευθυγράμμισης με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστήνει ως «γενική πολιτική» για τις μελλοντικές κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μια ανεξάρτητη διακομματική επιτροπή που μελετά την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.