Στα €6,2 δισεκατομμύρια ανήλθε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το πρώτο τρίμηνο του έτους (σε μετρήσεις όγκου και διορθωμένο ως τις εποχικές διακυμάνσεις), παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε  ετήσια βάση.