Στον Δήμο Παραλιμνίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρόγραμμα «Κοινωνική Λειτουργός της Γειτονιάς» που σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιείται «στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) και της ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου».